לפעמים נדמה שכבר הרגלנו את עצמנו לרעיון שיש ממשקים שאנחנו פשוט צריכים להתרגל אליהם ולקבל אותם כמו שהם. חבר קבוע ברשימה הזו, הוא כנראה אתר קופת החולים שלך. בחודשים האחרונים עובד צוות מיוחד ביוניק יו איי על פרוייקט יזום וחשאי שבא לתת מענה לתחום שבו נראה לעיתים, שהמשתמש לא עומד במרכז.