האפשרות לקבל חוות דעת של גורם חיצוני שמגיע דווקא מעולם תוכן אחר הייתה ייחודית ותרמה לתהליך כולו.