עבודת המחקר של יוניק יו איי היא חוויה מעשירה. היכולת שלהם לתחקר את המשתמש ולרדת איתו לעומק הצרכים האמיתיים שלו היא נדירה.