הדוח מעמיק, יסודי, מקיף ומעשיר ולהתרשמותי, הוא יוכל לשמש ככלי עזר חשוב בידי מנהלי אתרי סחר אלקטרוני,והוא יוכל לעזור להם לשפר את תוצאותיהם העסקיות והמיצוביות של אתרי הסחר.