האפיון היה מעולה וכך גם הביצוע. היום אנחנו מיישרים קו בשאר המערכות בהתאם לאפליקציה הזאת כי כל מי שרואה רוצה גם.