המקצועיות והיסודיות במחקר של יוניק יו איי, לא רק סייעו לנו לאתר קהלי יעד חדשים כפי שביקשנו, אלא גם האירו באור חדש את ממשק האתר.
התובנות שהם סיפקו לנו משמשות אותנו בימים אלה, להגדרה מחדש של האסטרטגיה שלנו.