מערכת לליווי כלכלי של משפחות

ארגון פעמונים הוא עמותה שמטרתה לעזור למשפחות להגיע להתנהלות כלכלית נכונה. המערכת שתכננו מרכזת במקום אחד את כל הכלים והמידע שמשמשים את אנשי המקצוע שמלווים את המשפחות שמגיעות ל"פעמונים".

בעמותה פעילים מלווים רבים שתפקידם להנחות את המשפחות עליהן הם ממונים, בנוגע לניהול ההוצאות, ולסייע בהתייעלות ומעקב – במידת הצורך אף במתן הלוואה למשפחה. תהליך הליווי הוא ארוך טווח וכל אחד מהמלווים ממונה על מספר משפחות.

כשנציגי העמותה הגיעו אלינו, היו להם כלים שונים ששימשו את המלווים בתהליכים אותם הם מנהלים. הם פנו אלינו על מנת שנאפיין עבורם מערכת אחת שתרכז את כל הכלים והמידע, הנחוצים למלווים לביצוע תפקידם ולמעקב אחר כל המשפחות. בנוסף, על המערכת לאפשר לבכירים יותר לנהל תקשורת מול כל המלווים ולהיות במעקב אחר הפעילות שלהם.

כשנכנסנו לעומק הפרויקט, הבנו שלפני שאנחנו פותרים את הממשק, עלינו קודם כל לפצח את התהליך אותו עוברת משפחה מול כל הגורמים בעמותה, ובעיקר מול המלווה הישיר שלה. בניתוח התהליך, הבנו מה היא נקודת המפגש של המשפחה מול כל בעל תפקיד – מה המשימה העיקרית שלו מול המשפחה באותו שלב, ובהתאם לכך נתנו לו כלים שיסייעו לו בהשלמת המשימה.

התהליך המורכב ממספר שלבים, דורש תקשורת פנים ארגונית רבה, ומערכת של אישורים ודיווחים בין בעלי התפקידים השונים. לכן, בפתרון שלנו, הצענו אוטומציה לתהליכים רבים, מה שמקל על המשתמשים וחוסך מהם עבודה מיותרת שהמערכת מבצעת עבורם.

אנחנו אחראים ל:

מחקר, אסטרטגיית מוצר ואפיון.

תהליך העבודה עם יוניק יו איי, הביא אותנו לבחון את המוצר לעומק, ולהתמודד עם שאלות חשובות שכלל לא העלינו על דעתנו כשיצאנו לדרך.
למדנו שמאחורי כל פקודה במערכת, מסתתרות שעות רבות של מחקר מעמיק על הגדרת צרכי משתמשים ובחינת כל האפשרויות הקיימות, ואכן התוצאה משתלמת!
התוצאה הסופית הייתה למעלה מהציפיות שלנו.

דוד צור, עו"ד, לשעבר רכז ליווי משפחות