מוצרים רבים נבנים לאורך שנים והופכים למורכבות מאוד לשימוש, תחזוקה ומכירה. הם גם בדרך-כלל יקרים מאוד. אנחנו עדים בשנים האחרונות למגמה משמעותית של שינוי: מוצרים מורכבים עוברים מהפך ונולדים מחדש כמוצרים קלים, מהירים, בדרך-כלל SaaS ולרוב זולים בהרבה.

מצגת שאני מעביר היום בכנס "Product Excellence" מציגה בקצרה את מגמת השינוי ואת הדרך להגיע במהלך כזה לחוויית משתמש טובה יותר.